KING_Vergunningen

Omgevingsvergunning met de DakterrasArchitect

De dakterrasarchitect heeft veel ervaring met vergunningen en het plaatsen van dakterrassen en dakopbouwen. Voor het maken van een dakterras heeft u een bouwvergunning nodig. Dit is nu gebundeld in een omgevingsvergunning (wabo). In de aangeleverde tekeningen heeft de gemeente  de bestaande- en de nieuwe situatie nodig, alsmede een constructieve berekening van het dakterras.

Voor een dakterras moet bij de aanvraag het volgende ingediend worden:

  • Tekening van de bestaande situatie
  • Tekening van de nieuwe situatie
  • Tekeningen van beeldbepalende details
  • Foto's van de bestaande situatie
  • Kadastergegevens
  • Berekeningen van de constructeur

De dakterrasarchitect heeft een goede relatie met welstand en de gemeente en zorgt in goed overleg dat uw vergunningaanvraag een succes wordt.  

Veel daken waar dakterrassen worden aangelegd, zijn gedeeld eigendom van een VVE (Vereniging van Eigenaren). Het is gebruikelijk dat u na de aanleg van het dakterras verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van het dak. Tevens moet u toestemming van de VVE hebben om het dakterras aan te leggen. Hoe u deze toestemming kunt verkrijgen, is vastgelegd in de reglementen van uw VVE.

Vergeet niet dat de gemeente minimaal 8 weken nodig heeft om antwoord te geven, dus houd daar in uw planning rekening mee. Voor het vervangen van een bestaand dakterras heeft u geen vergunning nodig. Wanneer uw huis een monument is, wordt in de meeste gevallen geen vergunning verleend.

Neem contact op voor meer informatie of advies. info@kingarchitecten.nl of bel 0655967532.